Opłaty notarialne Taksa (opłata) za czynności notarialne poza kancelarią notarialną

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

  • w porze dziennej - 50 zł,
  • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł,
za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8:00 a 20:00.