Opłaty notarialne Inne czynności (niewymienione w przepisach)

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.