Kancelaria Notarialna

Szyszko Tekieli Spółka Partnerska

Kompleksowa obsługa notarialna klientów indywidualnych oraz firm

Notariusz Małgorzata Szyszko, Notariusz Anna TekieliWitamy na stronie Kancelarii Notarialnej

Notariusz Wrocław, Szyszko Tekieli

Kancelaria Notarialna Szyszko Tekieli Spółka Partnerska świadczy kompleksową obsługę notarialną dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Nasza Kancelaria jest prowadzona przez Notariusz Małgorzatę Szyszko oraz Notariusz Annę Tekieli.

Zakres usług naszej kancelarii to: umowy sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, umowy sprzedaży działek gruntu, prawa użytkowania wieczystego i innych; umowy darowizny, umowy przedwstępne, umowy spółki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, pełnomocnictwa.

Sporządzamy poświadczenia podpisu pod umową sprzedaży udziałów w spółce, pod pełnomocnictwami lub innymi dokumentami.

Doręczamy oświadczenia, spisujemy protokoły (Zgromadzeń Wspólników, Zgromadzeń Akcjonariuszy, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych i innych).

Sporządzamy protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie odokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów. Wykonujemy także inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, a ponadto wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów, projekty aktów oświadczeń, umów, innych dokumentów.

Nasza kancelaria notarialna współpracuje z tłumaczami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia dokumentów

Za czynności notarialne kancelaria notarialna pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 Akty prawne

 Informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez naszą kancelarię bezpłatnie.

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

Nasza Kancelaria oferuje możliwość indywidualnego ustalenia taksy notarialnej.


Adres:
KANCELARIA NOTARIALNA
Szyszko Tekieli Spółka Partnerska
ul. Michała Bałuckiego 4 lok. 2
50-034 Wrocław Poniedziałek - Piątek 09:30 - 16:30

 Tel.: (+48) 71 796 79 55
 Tel. GSM: (+48) 699 959 731

  E-mail: kancelaria@notariusz-wroclaw.pl


Pełne dane kontaktowe

notariusz cennik, wrocław notariusz, kancelaria notarialna we wrocławiu, notariusze wrocław, notariusz opłatay, kancelaria notarialna wrocław

© 2023 KANCELARIA NOTARIALNA - Szyszko Tekieli Spółka Partnerska

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

[ powered by: http://getbootstrap.com, http://glyphicons.com ]