Akty prawne Akty prawne istotne dla czynności notarialnych

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie
Pozostałe akty prawne regulujące pracę notariuszy to: